مركز خدمات زيستي

 

 

 

 مرکز خدمات زیستی با کادری مجرب آماده خدمات به بخش های تحقیقاتی و تشخیصی می باشد.